Board of Angels

 THE BOARD OF ANGELS
Av Channie West


Jag börjar med att säga att vi alla lever i vad som kallas för den Första Realiteten.
Det finns även något enormt mycket större än den, detta kallas för den Andra Realiteten
och det är därifrån somThe Board of Angels härstammar.

I den Andra Realiteten finns något som heter The Board of Knowledge.
Den stora och mycket omfattande The Board of Knowledge har fem Boarder,
var och en av dessa finns nedtecknade på papper.
Varje Board har 36 tecken, till synes alltså totalt 180 tecken på alla Boarderna.
Dock är och betyder dessa så ofantligt mycket mer än 180 tecken på papperen de skrivits på.
Det finns ett enormt djup, ofantligt många hemliga och dolda tecken med mera.
Faktum är att The Board of Knowledge och dess tecken tillsammans representerar de allting, allt och alla
om existerar eller kommer att existera, samt allting, allt och alla som en gång i tiden
har existerat och detta gäller precis överallt i den Första Realiteten.

The Board of Angels ingår i The Board of Knowledge som en djupare förklaring och essens
av alla Gudomliga Änglaväsen från den Andra Realiteten.
Även denna underliggande Board har 36 egna tecken, denna och de Gudomliga Änglaväsendena ligger till grund
för alla former av änglaväsen i den Första Realiteten.
Änglar och andra former av bevingade varelsers skapelse, deras existens och hela strukturella uppbyggnad etc.
finns med och beskrivs faktiskt genom The Board of Angels.
Det är som om det är receptet, som i sig, tillät uppkomsten och existensen av alla former av änglar.

Genom en förståelse för och användning av The Board of Angels kommer du i kontakt med inte enbart
den Andra Realitetens Gudomliga Änglaväsen, utan även denna realitets alla änglar.
Alla ”våra” sorters änglar dras till användaren av The Board of Angels.
 
Egentligen bjuder vi hit de Gudomliga Änglaväsendena,
vilka normalt inte hör till detta Universum eller vår Blå Skapelse.
De tillför oss nya möjligheter, oväntade lösningar, enastående hjälp och goda idéer
som vi normalt sett inte skulle kunna komma på i detta Universum eller vår Skapelse.

De som går denna kurs, har med någonting mycket högre att göra med,
än vad som vi normalt brukar kalla gudomligt och heligt på Jorden.
För att anpassa oss och The Board of Angels till denna vår Realitet, den Första Realiteten,
så omfamnar den och vi även, med kursen,
alla Universums och den Blå Skapelsens kulturellt omnämnda
och förekommande änglaväsen och bevingade varelser.
 
Det finns en mycket vacker mjukhet i The Board of Angels och hos alla dess Tecken.
Denna ödmjuka mjukhet återfinns även i hela dess kraft, kvalité och fullkomliga mening,
naturligtvis återfinns denna känsla igenom hela kursen. Användningsområdena som kursen ger oss är många.
Den tillåter användaren, Givaren, att svepas med in i änglarnas underbara värld.
Detta sker via bland annat Angel Board Healing, genom att göra Initieringar,
Upp-öppningar, Uppgraderingar, Ceremonier, tillverkning av Änglavatten med mera.

Kursen handlar om omtanke, att i sanning och med ärlighet ge ut med hjärtat.
Vi ger ett mjukt omhändertagande och ett heligt omfamnande av de människor,
djur eller den natur vi möter eller avser att arbeta med.
Inget är för smått eller obetydligt, för stort eller överväldigande,
och det betyder att man kan arbeta med allt från en enda en liten atom till hela Moder Jord,
Universum, den Blå Skapelsen, Bortom, Före, Början eller Prime,
det Oändliga av Det Oändliga etc.

Så kursen ger oss ofattbara användningsområden och fantastiska nya möjligheter.
Den som arbetar med änglar, arbetar givetvis på det bästa sättet med sin egen andlighet, utveckling och upplysning.
Det kan inte bli mycket bättre än så här!
                   
        I kursen ingår Kursmaterial, Stenar, Ljus och Diplom 
Kurspris: 6000:-
              
Pia Nordström 
Mobil: 073-0585287

Änglarnas Ädelstens Healing

Änglarnas Ädelstens Healing
Av Channie West
 

I den här kursen jobbar vi med Änglar och Ädelstenar tillsammans

Denna kurs är tänkt att vara ett komplement till Board of Angels kursen.
Men den är också en egen kurs för Änglahealing med Ädelstenar.
Man använder sig av några av våra vanligaste halvädelstenar,
stenar som många redan känner till och har, eller har arbetat med.
Total används 36 stenar, men det finns även några, tre stycken,
dolda kraft-stenar som man inte behöver ha rent fysiskt.

Stenarna läggs ut ovanpå respektive Board of Angels Tecken, om man har denna, och gått den kursen.
Annars ligger stenarna i rader och tillsammans bildar de en tätt sammansatt fyrkant. 
Exakt hur stenarna ligger är viktigt, då de hämtar upp energi och änglakraft från varandra.
Ädelstens-kombinationen, kopplar upp sig på något som kallas för Den Andra Realiteten
och där De Gudomliga Änglaväsendena där, även kallade De Heliga Änglarna av Ljus.

Det är tillsammans med denna form av änglar som vi arbetar med.
De ger oss helt nya möjligheter att heala eftersom de kommer från en annan Realitet än vår.
Ja, Den Andra Realiteten ger oss nya sätt att heala och lösa problem
både fysiskt, psykiskt och emotionellt sätt, som vår Realitet inte kan ge oss.

Du får möjlighet att komma i kontakt med ditt Ultimata Högre jag,
Änglahealing med Ädelstenar, Öppna upp Universella Energiportar, Ängla Meditationer.

Vår Änglahealing med Ädelstenar omfamnar det djupt andliga, det gudomliga och heliga.

Så kursen ger oss ofattbara användningsområden och fantastiska nya möjligheter.
Den som arbetar med änglar, arbetar givetvis på det bästa sättet med sin egen andlighet, utveckling och upplysning.
Det kan inte bli mycket bättre än så här!
                   
        I kursen ingår Kursmaterial, Stenar, Ljus och Diplom 
Kurspris: 6000:-
              
Pia Nordström 
Mobil: 073-0585287