Universell Vit Tids Healing
Godkända och Diplomerade Lärare

Godkända lärare i Sverige

Channie  West - Brottby
Ambassadör för Universell Vit Tids Healing på jorden

 Pia Nordström  - Hedemora
pia-nordstrom@hotmail.com

Maria Mattsson - Stockholm
maria@mmhealing.se

Erica Engleskär - Avesta
ericaengleskar@hotmail.com
 
Vailet Eldmåne - Åmotsbruk
vailet@aktivlivsutveckling.se
 
Camilla Hysing - Falun
camilla.hysing@nss-group.com

Christina Weldero - Stockholm
christina.weldero1@gmail.com

Peter Leijon - Göteborg
peterleijons@icloud.com

De Lärare som undervisar i Universell Vit Tid´s Healing
måste vara godkänd och diplomerad.
Detta betyder att Läraren har en gedigen,
lång och god utbildning bakom sig.
-
Läraren har i sin tur, själv blivit initierad
av en Huvudlärare, Assisterande Huvudlärare eller en Highteacher,

för att han/hon skall kunna initiera andra, egna elever.


Lärarutbildningar och nivåer inom Universell Vit Tids Healing

1 st Ambassadör för Universell Vit Tids Healing på Jorden. Har hand om alla länder på Jorden, kan och får även verka i olika länder. Kan utbilda och hålla samtliga kurser och på alla nivåer överallt på Jorden.
Utbildar Suprime Teacher Excellent och Suprime Teacher. Utbildar dock oftast Huvudlärarna,
de Assisterande Huvudlärare och High Teachers på deras olika nivåer. Men håller även vanliga elevkurser.

1 st Suprime Teacher Excellent för ett specifikt land, kan och får även verka i olika länder. Kan utbilda Huvudlärare för ett specifikt land i Kurs 1-4. Utbildar dock oftast Assisterande Huvudlärare för ett specifikt land i Kurs 1-4.
Måste alltid ha fler kunskaper och grenar av kurser inom den Universella Vit Tids Healingens filosofi.

Max 2 st Suprime Teacher för ett specifikt land, kan och får även verka i olika länder. Utbildar High Teachers för ett specifikt land i Kurs 1-4. Särskilda erfarenheter och specifika personliga gåvor krävs.
Har nästan alltid fler kunskaper och kunskaper och grenar av kurser inom den Universella Vit Tids Healingens filosofi.

1st Huvudlärare Excellent för varje specifikt land. Kan hålla fler sorters kurser och mer avancerade kurser för Lärare för ett specifikt land, kan och får även verka i olika länder. Utbildar Vanliga Lärare Kurs 1-4. Har en lång,
mycket bred och mer omfattande utbildning än vanliga Huvudlärare, Assisterande Huvudlärare och High Teachers. Särskilda erfarenheter och specifika personliga gåvor krävs. Har i regel lite mer kunskaper och kanske fler grenar av kurser inom den Universella Vit Tids Healingens filosofi.

1st Huvudlärare för varje specifikt land. Vissa större länder kan ha 2-3st Huvudlärare, dessa kan och får även verka i olika länder. Utbildar Vanliga Lärare Kurs 1-4. Har en vidare, djupare och oftast längre utbildning än
Assisterande Huvudlärare och High Teachers.
Kan ha kunskaper och fler grenar av kurser inom den Universella Vit Tids Healingens filosofi.

Antal efter behovet i landet. Assisterande Huvudlärare Excellent för ett specifikt land, kan och får även verka i olika länder. Utbildar Vanliga Lärare Kurs 1-4. Har även andra utbildningar, fler grenar inom den Universella Vit Tids Healingens filosofi.

Assisterande Huvudlärare antal, efter behovet i det specifika landet. Den Assisterande Huvudlärare för ett specifikt land, kan och får även verka i olika länder. Utbildar Vanliga Lärare Kurs 1-4.

Antal efter behovet i landet. High Teacher Excellent för ett specifikt land, kan och får även verka i olika länder. Utbildar Vanliga Lärare Kurs 1-4. Har även andra utbildningar, grenar inom den Universella Vit Tids Healingens filosofi.

Highteacher för ett specifikt land, kan och får även verka i olika länder. Utbildar Vanliga Lärare Kurs 1-4.

Lärare som endast utbildar elever

Lärare Excellent för ett specifikt land eller för olika länder, kan och får även verka i olika länder, detta med vissa restrektioner och regler. Utbildar elever Kurs 1-4.
Har även andra utbildningar, grenar inom den Universella Vit Tids Healingens filosofi.

Vanliga Lärare för ett specifikt land eller för olika länder, kan och får även verka i olika länder, detta med vissa restrektioner och regler. Utbildar elever Kurs 1-4.
Måste själva minst ha gått Kurs 1, och helst kurs 2 i Universell Vit Tids Healing.

Lärarna inom en andra grenar av Universell Vit Tids Healing, till exempel Mineralhealing med Stenkurser, följer samma system och indelning som ovan. Samtliga lärare lyder under samma Ambassadören för Universell Vit Tids Healing på Jorden. Alla våra Lärare arbetar aktivt med healing.

Elevutbildningar och nivåer inom Universell Vit Tids Healing

Ärad Healer har gått fler och högre kurser i den Högre Skolan inom Universell Vit Tids Healing. Där finns inga nummer på kurserna eftersom eleven specialiserar sig efter eget intresse.

Healer Excellent för den Blå Skapelsen har gått Kurs 5, del tre av den Högre Skolan av Universell Vit Tids Healing.

Healer Excellent för Universum har gått Kurs 4, del två av den Högre Skolan av Universell Vit Tids Healing.

Healer Excellent för Världen har gått Kurs 3, del ett av den Högre Skolan av Universell Vit Tids Healing.

Vanlig Healer har gått Kurs 2, Överkurs/Avancerad kurs inom Universell Vit Tids Healing.

Vanlig Healer har gått Kurs 1, Grundkursen inom Universell Vit Tids Healing.